Велеа Хоум |

Како да се отпишам од известувањата?


 

Отворете ја страницата на Велеа Хоум.

 

Чекор 1

До полето со името на страницата, кликнете го сивото поле Secure.

Чекор 2

До Notifications од менито изберете ја опцијата Block.

 

Чекор 3

Затворете го прозорчето Pop-up и обновете ја страницата.

Нема повеќе да ви пристигнуваатизвестувања.

Отворете ја страницата на Велеа Хоум.

 

Чекор 1

До полето со името на страницата, кликнете го сивото поле.

Чекор 2

До "Примање на известувања" кликнете Х.

Обновете ја страницата. Нема повеќе да ви пристигнуваат известувања.

Отворете ја страницата на Велеа Хоум.

 

Чекор 1

До полето со името на страницата, кликнете на Катанчето во зеленото поле.

 

Чекор 2

Изберете ПОСТАВКИ НА СТРАНИЦАТА

Чекор 3

Изберете ИЗВЕСТУВАЊА

 

Чекор 4

Од појавеното прозорче изберете БЛОКИРАЊЕ.

Вратете се на страницата. Нема повеќе да ви пристигнуваат известувања.

Следете не